Životopis - Karel Gajdička

Karel Gajdička je výtvarník, kterému se podařilo skloubit výtvarnou pedagogickou činnost s uměleckou tvorbou, v níž dominuje především malba a sochaření.

Svou uměleckou práci začínal v soukromém ateliéru Ladislava Lapáčka. V oboru vystudoval na katedře Vv PF v Ústí nad Labem a UK v Praze. Svou malířskou činnost poprvé prezentoval na samostatné výstavě obrazů v r. 1979 v OB Bukov v Ústí nad Labem. Od r. 1977 vyučoval oboru na středních školách, v letech 1987 – 1994 na katedře Vv PF UJEP. Tehdy i vedl ateliér amatérských výtvarníků. V roce 1992 se stal členem UVU ČR. Od roku 2000 je členem výtvarné skupiny SPOLU. Od počátku své umělecké činnosti se zúčastnil desítek společných výstav, malířských plenérů i sochařských sympózií v ČR. Jeho tvorba je zaměřena především na malbu a sochařskou práci. Některá jeho díla byla prodána, a jsou zastoupena v soukromých sbírkách v ČR, Anglii, Francii, Německu, Rakousku, také v Austrálii a USA.

Karel Gajdička posunul po studiích svou tvorbu do vlastní individuální roviny. Co obraz – to originální způsob náhledu, vhledu, v intencích vlastního výrazu. Jeho díla jsou originální symbiózou formálně expresivních prostředků se zvnitřnělou poetičností autora. V jeho obrazech je vždy nový výraz, nové sdělení. Díla jsou většinou nefigurativní, nikoli abstraktní. Abstraktní jsou obrazy jen do chvíle, než příjde divák a začne do nich dosazovat své asociace. Abstraktní je takový způsob zobrazování, kde není patrný vztah k viditelné skutečnosti.

V Gajdičkových obrazech kontakt s realitou, byť asociativně, je. Jeho artefakty nepotřebují názvy, neboť samy o sobě svým výtvarným nábojem dávají divákovi prostor k vlastnímu prožívání a subjektivní interpretaci.

Autor naplňuje smysl umění, a to probuzením divákových emocí. Zájmem autora je, abychom vnímali jeho dílo a prožívali nad ním své vlastní sny.

 

KONTAKT/CONTACT

Adresa/Adress:
Peškova 514
403 31 Ústí nad Labem
Czech Republic

Telefon/Phone:
+420 605 140 739
E-mail:
Lerakgajdicka@seznam.cz

ATELIÉR/ATELIER

Sebuzín 167
403 02 Ústí nad Labem
Czech Republic